Ta fram underlag

Arkitektritningar eller hemmagjorda skisser av takstolar

Process-underlag.png

Desto bättre underlag du skickar in ju mer exakt blir offerten. Underlaget måste minst innehålla följande uppgifter.

  • Adress där takstolarna skall placeras (vi kan då ta reda på korrekt snözon och referensvind).
  • Byggnadens totalhöjd
  • Taklutning
  • Takbeklädnad (papp, plåt, tegel eller sedum)
  • Kommer det vara ett innertak? (Enkel eller dubbel gips)
  • Spännvidd
  • Finns det en intilliggande byggnad så risk för snöficka finns?

Om du har en ritning sänder du med den, i annat fall vill vi gärna att du gör en skiss.

Tänk på att våra leveranstider är något längre under sommarhalvåret så under denna period är det extra viktigt att du sänder din förfrågan i god tid.

Pil-höger.png   Nästa steg Be om offert