Fackverksbalk - ett tidsbesparande system

Vår fackverksbalk är ett smidigt och tidsbesparande system för att dra och gömma installationer som rör och ledningar. Genom att gömma installationerna inuti bjälklaget slipper du kostsamma och krävande håltagningar, vilket spar tid och ekonomi på byggplatsen. Tack vare fackverksbalkens öppna konstruktion blir en eventuell isolering enkel – en uppskattad detalj när man behöver ljud- och brandisolera i hyreshus till exempel. 

Kontakta en säljande konstruktör för råd eller offert. 

fackverksbjalklag.jpg

Lättmonterad fackverksbalk i trä med hög bärförmåga 

Våra fackverksbalkar med standardhöjd 350 mm har hög bärförmåga i förhållande till sin vikt. De har också längre spännvidder än traditionella bjälklag, vilket minskar behovet av bärande mellanväggar. 

Fackverksbalkarna är rationella att producera och lätta att montera tack vare bredden på 95 mm. Detta underlättar också utplaceringen och infästningarna till balkarna då risken för vippning är mindre än på t.ex. 45 mm breda bjälklagsbalkar. Tack vare att fackverksbalkarna är just en en fackverkskonstruktion är fuktrörelserna mycket små. 

Vår balklösning gör det enkelt när man behöver tillpassa bärlinor och syllar, liksom om man är i behov av tväravstyvning i det enskilda projektet. Eftersom balkarna är tillverkade i trä, gör de ett mycket litet klimatavtryck. 

fackverksbalk5.jpg

Fackverksbalkar från Nässjö Takstolsfabrik 

  • Längre spännvidder än traditionella bjälklag
  • Installationer kan enkelt gömmas inuti bjälklaget utan behov av håltagning
  • Lätt att montera då bredden är 95 mm, standardhöjd är 350 mm
  • Formstabila och har små fuktrörelser
  • Lågt klimatavtryck