Stålbalk - när limträ inte räcker till

Vi älskar trä men ibland måste vi använda stål för att konstruktionen ska fungera på önskvärt sätt. Vi kan både dimensionera och leverera stål ihop med våra takstolar.

Kontakta en säljande konstruktör för pris.
 

När ska jag använda en stålbalk? 

  • Byggnation av bärande väggar
  • Avväxling av bärande vägg

En limträbalk kan du använda när taket ska stöttas upp eller när du tar bort en vägg, men stålbalkar är starkare och tar inte upp lika mycket plats. En stålbalk kan användas som både stående stolpar och som liggande stöd för taket. Den vågräta bjälken ska vara en H-balk eftersom den utsätts för störst belastning. Vilken typ av stålbalk du ska välja beror på hur stor belastningen är uppifrån och hur långt spannet på bjälken är.

Är det inte möjligt för balken att vila på en bärande vägg eller om spannet helt enkelt är för stort, kan du stötta med en eller flera I-balkar, som tar mindre plats än Hbalkar. Eftersom belastningen ligger på änden av stolparna kan flera I-balkar ändå bära riktigt mycket och tungt.
 

Stålbalkar - kategorier 

Stålbalkar delas in i olika kategorier beroende på deras utformning; H-balk, I-balk och U-balk. Inom varje kategori finns olika modeller av stålbalkar.

H-balkar (HEA, HEB, HEM)

H-balkar består huvudsakligen av två lastbärande flänsar som är sammanfogade med livet. Flänsarna är lika långa som mittstycket. H-balkar används både som stående stolpar och som liggande.

I-balk (IPE, INP)

I-balkar påminner om H-balkar, men har smalare flänsar och ett högre liv. Det ger balken en lägre vikt, vilket gör att den lämpar sig för lättare konstruktioner.

U-balk (UPE, UNP)

U-balken är en klassisk profil i bärande byggnadsverk. U-balken tar mindre plats än H-balken och I-balken och används ofta som ett komplement i områden med lägre belastning.