Precut - färdigkapad stomme

Vi erbjuder ytterligare förädling av trävara med Precut, där vi ritar, konstruerar, kapar, märker upp, packar och levererar en färdigkapad stomsats till dig som byggare direkt ut till byggarbetsplatsen. 

Snabbare, enklare och bättre med Precut! 

Snabbare 

 • Vi ritar upp hela stommen med väggar, bjälklag och takstolar
 • Våra ritningar underlättar för er huvudkonstruktör, som kan ta vid där vi slutar

Enklare projektering 

 • Väggar, bjälklag och takstolar är uppritade, dimensionerade och måttsatta för att underlätta dialogen med kommunen, med huvudkonstruktören samt på arbetsplatsen
 • Vi ger dig både ritningar för Plan/Sektion, samt elevationsritningar på varje vägg. Samtliga laster framgår

Bättre logistik på arbetsplatsen 

 • Spårat hammarband och syll – reglarna kan enkelt placeras ut vid urspårningarna
 • Väggvis packning – varje vägg packas för sig vilket förkortar monteringstiden
 • Utfackningsväggar i trä – ett smidigt sätt att montera icke-bärande väggar i större byggnader. Trä är både billigare och bättre för miljön än lättreglar i stål

Välkommen att kontakta en säljande konstruktör för råd eller offert!


Lämpliga byggnader för färdigkapat virke 

 • Villor, fritidshus och Attefallshus
 • Större komplementbyggnader, till exempel garage
 • Kommersiella byggnader, förskolor, gruppboenden med mera
   

Precut-leveransen kan innehålla: 

 • Ytterväggar
 • Bärande innerväggar
 • Bjälklag
 • Balkar
 • Pelare
 • Takstolar
 • Råspontluckor

Observera att Nässjö Takstolsfabrik AB inte ansvarar för byggnadens totalstabilitet. Den färdigkapade stomsatsen (Precut) säljs enbart som en materialsats utefter kundens önskemål. Väggreglar och stabilitet dimensioneras utav er huvudkonstruktör.