INTEGRITETSPOLICY

Vi på Nässjö Takstolsfabrik AB sätter stor vikt vid din personliga integritet och har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vår integritetspolicy i korta drag

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster. Nässjö Takstolsfabrik AB följer nedanstående riktlinjer för att skydda din integritet i samband med detta.

• Vi ser till att all information lagras säkert.
• Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
• Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
• Vi säljer ingen information till tredje part.
• Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

Nedan kan du läsa mer i detalj hur vi hanterar den data vi samlar in.

Insamling av information och spårning när du besöker vår webbplats

Vid ditt första besök på vår webbplats kan vår webbplats automatiskt skicka en s.k. cookie till din dator. En cookie är en fil som identifierar dig som en unik användare. Den lagrar personliga preferenser och användardata i din webbläsare. Cookies identifierar inte dig med namn. Du kan när som helst ändra ditt val genom länken "Ändra integritetsinställningar (Cookies)" som finns i sidfoten. Du kan stänga av användandet av cookies på din webbläsare, dock kan då vissa tjänster som tillhandahålls av vår webbplats sluta fungera korrekt.

Nässjö Takstolsfabrik AB använder cookies och Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Informationen som samlas in lagras utanför EU. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen eller bankuppgifter. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till att se vem som besöker webbplatsen.

Här kan du se en lista över de cookies som webbplatsen använder.

När du fyller i formulär på vår webbplats

När du registrerar dig i samband med offertförfrågan, event, som kund för e-handelsköp eller som användare av någon av våra andra digitala tjänster lagrar och hanterar vi information om dig för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster och produkter, uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och ge dig en personlig service. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att bjuda in dig till kommande event eller marknadsföra produkter eller tjänster.

Nässjö Takstolsfabrik AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas). Nässjö Takstolsfabrik AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande. Ditt meddelande kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Kameraövervakning

Vi bedriver kameraövervakning i vår verksamhet. Övervakningen sker utifrån berättigat intresse och främst av produktionstekniska skäl, men också för att skapa trygghet och förhindra brott och skadegörelse. Det filmade materialet är utan ljud och lagras i maximalt en månad. Du kan när som helst begära ut uppgifter och/eller få dem raderade. Registrerad kan klaga hos Integritetsmyndigheten vid misstanke om brott mot lagar, regler eller avtal.

Informationssäkerhet

Nässjö Takstolsfabrik AB är noga med säkerheten runt personlig information. Samtliga personuppgifter behandlas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt lag ställs på säker behandling av personuppgifter.

Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@takstolsfabriken.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Nässjö Takstolsfabrik AB längre lagrar din information, vänligen kontakta oss så raderar vi den.

Visselblåsning

Gällande visselblåsarlagen har vi en lagstadgad skyldighet att ha interna rapporteringskanaler där samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt verksamma i den ska kunna anmäla misstänkta och konstaterade lagöverträdelser som innefattar brott och som är av allmänintresse (ekonomisk brottslighet, miljöbrott eller missförhållanden som orsakar överhängande fara för personers liv och hälsa).

Vi har ingått ett avtal med extern leverantör för att få tillgång till visselblåsartjänsten. Tjänsten går att använda helt anonymt men i det fall visselblåsaren väljer att lämna sina personuppgifter om sig själv kommer leverantören inhämta samtycke.

När gäller denna integritetspolicy?

Vår integritetspolicy gäller för tjänster kopplade till vår webbplats och vid kameraövervakning. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med maj 2018.

Ändringar

Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Vi kommer inte att minska de rättigheter som anges här, men vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy utan att aktivt kontakta dig. Besök gärna denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Du kan när som helst kontakta Nässjö Takstolsfabrik AB för att begära ut, korrigera eller radera den information vi har lagrad om dig.

Om du har ytterligare frågor om Nässjö Takstolsfabrik AB:s lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss:

Nässjö Takstolsfabrik AB (orgnr 556376-2805)
Höregatan 2
0380-55 50 70
info@takstolsfabriken.se