Takfallslängd

Nockhöjd  

Taklutning

Takstolsberäkning

För takstolsberäkning har vi en enkel automatisk beräkningshjälp. Nedan visar vi också i fem enkla steg hur du kan beräkna rätt mått på din takstol. 

Vi är experter på takstolar och hjälper dig gärna att beräkna och tillverka exakt de takstolar din konstruktion behöver. Det är oerhört viktigt att takstolarna uppfyller alla kriterier för att vara hållfasta, hållbara och exakt beräknade. 

Kontakta oss!

Så kan du beräkna rätt mått på takstol 

  1. Takfallslängden (TL) är måttet från tassen upp till nocken. Detta mått kan du behöva veta när du ska beställa takmaterial till ditt bygge.
  2. Nockhöjden (H) är från undersida takstol upp till spetsen.
  3. Takfotshöjden C mäter du från undersida takstol vid yttersida upplag och rätt upp.
  4. Taklutning (V) är vinkeln som taket har. Här väljer du ut en punkt där du mäter i de olika riktningarna för att därefter fylla i måtten och få vinkeln.
  5. Breddmått är det mått du får om du tar halva S-måttet samt T-måttet och lägger ihop dessa.

Tänk på att det vid all dimensionering är nödvändigt att ha en viss marginal, då faktorer som påförda laster, till exempel snölast, eller hurdana påkänningar materialet klarar av att bära. Just snölasten är en viktig aspekt, då den kan vara högre än normvärdet eller att virket inte uppfyller förutsatt hållfasthetsklass.