Takfallslängd

Nockhöjd  

Taklutning

Beräkningshjälpen

Beräkningshjälpen

Välj ovan vad du vill ha hjälp med.

  • Takfalllslängden TL är måttet ifrån tassen upp till nocken. Detta kan du behöva när du ska beställa takmaterial till ditt bygge.
  • Nockhöjden H är ifrån undersida takstol upp till spetsen.
  • Takfotshöjden TH mäter du ifrån undersida takstol vid yttersida upplag och rätt upp.
  • Taklutning V är vinkeln som taket har. Här väljer du ut en punkt där du mäter i de olika riktningarna sen fyller du i måtten och får vinkeln.
  • Breddmått är det mått du får om du tar halva S-måttet samt T-måttet och lägger ihop dessa.