Godkännande av ritning

Godkännande av ritning

Vad innebär detta?

Med granskning menar vi att du måste kontrollera utseendet och måtten så att det stämmer med det du vill ha. Du behöver självklart inte kontrollera att det uppfyller alla byggnormer, det har vi redan gjort!

Har du önskemål om ev. justeringar behöver du kontakta konstruktören omgående så att dessa kan justeras. Tänk på att i det här skedet är det svårt att göra större ändringar då dessa redan borde meddelats tidigare. Om vi helt måste rita om ritningarna för att du vill ändra mot det du sagt tidigare kan vi tvingas ta ut en omritningskostnad.

”Godkännandeformuläret är tillfälligt ur funktion. Vänligen godkänn ritningarna genom att svara på det mail med ritningar som du fått från konstruktören.”