FACKVERKSTAKSTOL

Ett exempel på ett fackverk

Fackverkstakstol - Den vanligaste takstolen i Sverige 

Fackverkstakstol, även kallad sadeltakstol, är en standardtyp av takstol som ofta används. Dess stora popularitet beror på att det är en av de billigaste takstolarna på marknaden, samtidigt som det är en robust och pålitlig konstruktion. Tänk på att takstolen blir dyrare ju lägre lutning och längre spännvidd du önskar.

Alla våra takstolar är CE-märkta och tillverkas av PEFC-märkt granvirke som vi köper in ifrån vår leverantör.

Vår miljömärkning PEFC av takstolar innebär att virket är spårbart. Observera att om ni önskar PEFC-märkta takstolar måste detta sägas till vid beställning då märkningen ska finnas på fakturan. Märkningen är alltså inte bunden till produkten.

Kontakta en säljande konstruktör för råd eller offert

Sadeltakstol för alla typer av hus 

Sadeltakstolen är den vanligast förekommande takstolen för taklutningar mellan 14° – 30°. Den består av två takfall som möts i taknocken och sluttar ned åt varsitt håll, den har alltså tvärsnittsformen av ett triangulärt bärverk. Fackverkstakstol kan användas till alla typer av hus, den är i regel fribärande och ses även vid valmade tak.

Antal diagonaler inuti är beroende av spännvidd och yttre laster. Detta är oftast den mest prisvärda lösningen för ett tak.

Sadeltakstolar är särskilt lämpliga för smalare byggnader, eftersom breda byggnader får en förhållandevis större volym under taket. 
 

Tassalternativ

  1. t1.jpg

  2. t2.jpg

  3. t3.jpg

OBS! När du laddar upp filer glöm ej att klicka på knappen ladda upp!

Specifikation:

Dina uppgifter