Stör en konstruktör

Stör en konstruktör

Möt Emelie Örtenblad

Hur länge har du jobbat på Nässjö Takstolsfabrik?

Jag har jobbat på Nässjö Takstolsfabrik i drygt ett och ett halvt år.

Vad gjorde du innan du började här?

Innan jag började på NST studerade jag till byggnadsingenjör vid Jönköping University, inriktningen byggnadsutformning med arkitektur. På högskolan fick jag en bra byggteknisk grund inom projektering, konstruktion, byggteknik och att läsa ritningar, vilket jag sedan fått lära mig mer inom av mina nya kollegor och olika utbildningar via jobbet. Jag gjorde även mitt examenarbete i samarbete med Nässjö Takstolsfabrik och fick då en inblick i verksamheten.

Hur såg din första tid på NST ut?

När jag började fick jag tilldelat mig en handledare som hjälpte mig att komma in i min nya roll och fick lära mig den programvaran vi ritar i. Det finns mycket kompetens och erfarenhet på företaget och vi lär oss mycket av varandra. Jag praktiserade även i fabriken och har snickrat ihop takstolar som jag själv har ritat och konstruerat. Då företaget har växt snabbt de senaste åren finns vi numera på flera olika kontor, men vi har bra kommunikation och sammanhållning trots utspridningen.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

En vanlig dag börjar ofta med att jag plockar ett nytt projekt för uppritning. Det kan vara ritningar på allt ifrån små garage och fritidshus till pampiga villor eller stora lägenhetshus. Inget projekt är det andra likt och man får se många roliga lösningar och byggnader. Under min korta tid på företaget har jag ritat mer än 200 projekt i varierande storlek, så man erhåller sig snart en bank med kunskaper och lösningar. När jag har tagit ett nytt projekt kontrolleras först att alla lastvärden är korrekta för den plats där byggnaden ska byggas. Därefter ritas byggnaden upp, först i plan och sedan går man in på respektive takstol och maximerar den utefter de givna ramar man har att förhålla sig till. Ett projekt kan innehålla allt mellan en till hundratals olika takstolstyper. Under tiden vi ritar kan vi se och snurra projektet i 3D, vilket minskar riskerna för fel. När projektet är granskat och klart skickas ritningarna ner till fabriken där de byggs ihop och lastas för att köras ut till byggarbetsplatsen.

Vad är det som är roligast med jobbet?

Jag som hade lite svårt att bestämma mig under studietiden för ifall jag ville arbeta konstruktion eller med projektering och att rita i 3D program tycker att det jag gör idag är en perfekt kombination av båda delarna. Det som är absolut roligast är dock när man får se byggnaderna man har ritat ta form i verkligheten och veta att man har varit med och bidragit till någons drömbostad.

Hur har du utvecklats sedan du började arbeta på NST?

Mycket av det jag kan idag är en vidareutveckling av någonting teoretiskt jag läst på högskolan som jag nu fått använda i praktiken. Att arbeta med så många olika typer av projekt är en ständig utveckling där man alltid lär sig någonting nytt.