Nässjö takstolsfabrik producerar i hög takt

Nässjö takstolsfabrik producerar i hög takt

Nässjö takstolsfabrik är i gång efter branden i februari. Brandorsaken är fastställd, det var en olyckshändelse till följd av ett elfel. Nu startar återuppbyggnaden av fabriken, samtidigt som fabrikens anställda producerar för fullt för att leverera till kunderna.

Produktionen i Nässjö Takstolsfabrik kom i gång redan några dagar efter branden. Fabriken levererar enligt plan från vecka 11 och är nu fullt rustade att ta hand om nya uppdrag.

- Jag kan inte nog mycket tacka våra fantastiska medarbetare för deras engagemang. De har gått upp i fler skift och jobbar övertid för att lösa kundernas leveranser, säger försäljningschef Patrik Elardt.

Han konstaterar att även kunder och partners har varit till stor hjälp under de intensiva dagar som varit sedan branden.

- Vi riktar ett stort tack till våra kunder för deras förståelse och för att de varit tillmötesgående kring ändrade leveranser. Vi vill även tacka leverantörer, samarbetspartners och kollegor i branschen som stöttat och hjälpt oss i samband med det inträffade, säger Patrik Elardt.

Polisens och försäkringsbolagets tekniker har gjort grundliga undersökningar och kunnat fastställa att branden var en tragisk olyckshändelse orsakad av ett elfel.

- Nu när alla tekniska undersökningar är klara kommer vi att starta återuppbyggnaden av fabriken. Vår plan är att fabriken ska vara helt återställd till sommaren, berättar fabrikschef Patrik Wibring.

Vid frågor kontakta:
Patrik Elardt, försäljningschef Nässjö Takstolar, 0380-55 71 94
Patrik Wibring, fabrikschef Nässjö Takstolar, 0380-55 50 79